Lịch trình du lịch Bắc âu tự túc 10-14 ngày !

lịch trình du lịch bắc âu tự túc

Lịch trình du lịch bắc âu tự túc theo chiều thuận thường sẽ là Copenhagen- Oslo- Bergen- Stockholm- Helsinki hoặc ngược lại. Chính vì thế mình khuyến khích bạn điểm đầu và điểm cuối trong hành trình này nên là Copenhagen hoặc Helsinki như vậy lịch trình sẽ thuận tiện hơn. Ngày 1-3: Copenhagen Đan … Read more

error: Content is protected !!